Categories
เรื่องราวของเมืองไทย

ประชาสัมพันธ์ ‘อบจ ชลบุรี-ทททพัทยา’จับมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ ชูแคมเปญ’เที่ยวสบายๆสไตล์ชลบุรี’กระตุ้นตลาดนททไทย

ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ก่อกานต์ หมีทอง. ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการรับรู้ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต), สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร,คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. อารยา วรรณประเสริฐ. ภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ. (วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต), บัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.

ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร ยังเสนอว่า ปัจจุบันกฎหมายอนุญาตให้เปิดให้บริการถึงเวลา 24.00 น.ยกเว้นพื้นที่โซนนิ่งผู้ที่มีใบอนุญาตสามารถเปิดบริการได้ถึงเวลา 01.00 น. รศ.ดร.วิไลวรรณ ทิ้งท้ายว่า อุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย เป็นซอฟพาวเวอร์ให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี ถ้าหากละครไทยไปถึงประเทศจีน รายการวาไรตี้ต่าง ๆ เกมโชว์ต่าง ๆ ก็ไปถึง ดังนั้นถ้ารัฐบาลตั้งเป้า และเป็นเป้าที่ถูกต้องเพราะจีนมีประชากรมหึมา ก็ต้องทำอย่างจริงจัง และสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล่านี้ที่จะเป็นซอฟพาวเวอร์อย่างแท้จริง ของโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย. จิรายุทธ์ สนดา. ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว และการรับรู้การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต), บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา. การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ 1.

ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ขณะที่ผู้ที่มีใบอนุญาต และอยู่ในพื้นที่โซนนิ่ง เปิดได้ถึงเวลา 02.00 น. หากมีการปรับเวลาก็จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ หรือกรณีอยู่ในพื้นที่ในโซนนิ่ง แต่ไม่มีใบอนุญาตก็สามารถไปขอใบอนุญาตและเปิดได้ถึงเวลา 04.00 น. ประกาศประชาสัมพันธ์การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. กรมการท่องเที่ยว. สถิตินักท่องเที่ยว. เข้าถึงได้จาก /2010/th/statistic/tourism.php, สืบค้นเมื่อ eleven มีนาคม 2560.

ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Categories
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

พลังงานหมุนเวียน เทรนด์การผลิตไฟฟ้าแห่งอนาคต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใหม่

ดังนั้น การพัฒนาและผลิตพลังงานหมุนเวียน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ประเทศ จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่จะต้องร่วมกันหาทางจัดการให้สามารถนำพลังงานหมุนเวียน มาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม และคุ้มค่ามากขึ้น เพื่อสร้างอนาคตที่สะอาด และยั่งยืน. หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน,หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง,อุปกรณ์เฝ้าระวัง,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,เครื่องสำรองไฟ,อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงสูง,ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์,อุปกรณ์นำไฟฟ้า,แบตเตอรี่… เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่! Banpu มีมติแต่งตั้ง สินนท์ ว่องกุศลกิจ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 เผยปี sixty six กำไรสุทธ… ยืนยง มาดี, อดิพงศ์ หันภาพ.

ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใหม่
ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใหม่

“….พูดแบบคนไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องการคลังการเศรษฐกิจ แต่ว่าลองนึกดูถ้าสมมติว่า ใช้ของที่ทำในเมืองไทย ทำในประเทศได้เองแล้วก็ทำได้ดีมาก อ้อยที่ปลูกที่ต่าง ๆ เขาบ่นว่ามีมากเกินไปขายไม่ได้ ราคาตก เราก็ไปซื้อในราคาที่ดีพอสมควร มาทำแอลกอฮอล์แล้วผู้ที่ปลูกอ้อยก็ได้เงิน ผู้ที่ทำแอลกอฮอล์ก็ได้เงิน….” สร้างระบบการเรียนออนไลน์ ( e-Learning ) ของคุณอย่างมืออาชีพและทันสมัยด้วยระบบ TPQI E-Training ที่มีฟังก์ชั่นครบครอบคลุมทุกการใช้งาน . ระบบโซลาร์เซลล์ และพลังงานที่ผลิตได้เอง. คอร์ฟังก์ชั่น.

ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใหม่
ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใหม่

รูปที่ 25 โครงการสำคัญภายใต้กลยุทธ์ Source Transformation ของ กฟผ. Samsung บุกตลาดลูกค้าองค์กรด้วย “Galaxy for Work” ครั้งแรกของไลน์อัพผลิตภัณฑ์ครบครัน…

ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใหม่

พลังงานธรรมชาติจาก… กังหัน น้ำ ลม ผลิตไฟฟ้าใช้เองตามพระราชดำริ. (พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพมหานคร. บุ๊คเซ็นเตอร์. Universal Studios ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเตรียมจ้างพนักงานอายุ 60 ปีขึ้นไป มาทำงานที่สวนสนุก เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ สวนทางกับ Disneyland ที่มีแผนเตรียมใช้ AI แทนคน…

Categories
ข่าวเทคนิคและวิธีการ

10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองแห่งปี พ ศ 2565 นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช

สาระน่ารู้เทคโนโลยี

กระทรวงอุตสาหกรรม. ปณิตา  วรรณพิรุณ. ความฉลาดทางงดิจิทัล. พัฒนาเทคนิคศึกษา, 29 (102), 12-20.

สาระน่ารู้เทคโนโลยี
สาระน่ารู้เทคโนโลยี

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1. มกราคม – มิถุนายน 2559. ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา. การรู้เท่าทันการสื่อสารกับการขับเคลื่อนวาระปฏิรูปสังคมไทยในยุคดิจิทัล.

สาระน่ารู้เทคโนโลยี
สาระน่ารู้เทคโนโลยี

(14)  ณพัฐอร บัวฉุน. การวิเคราะห์โลหะหนักในเครื่องสำอาง Determination of Heavy Metals in Cosmetics. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

สาระน่ารู้เทคโนโลยี

สุทธิปริทัศน์, 31 (97), 21-33. (11)  มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (Thai SMEs STANDARD). ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากผสมสมุนไพร. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. (12)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลิปสติก.

Categories
สุขภาพจิตในที่ทำงาน

เศรษฐกิจติดบ้าน รอดหรือไม่ ? เศรษฐกิจไทยปี 2567 Thai Pbs รายการไทยพีบีเอส

ข่าวเศรษฐกิจไทย 2567 ล่าสุด

เพื่อให้ปี 2567 เป็นปีที่ “คนไทยไม่เจ็บ ประเทศชาติไม่จน” จากการแพทย์เพื่อสุขภาพคู่ปากท้อง. สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.

ข่าวเศรษฐกิจไทย 2567 ล่าสุด
ข่าวเศรษฐกิจไทย 2567 ล่าสุด

แม้นักท่องเที่ยวจีนจะยังคงฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาด แต่ไทยยังคงเป็นจุดหมายยอดนิยมของชาวจีน และหวังที่จะเห็นการฟื้นตัวปีนี้ เราเห็นว่า ตัวเลขประมาณการต่างๆ จากหลายสำนักฯ ที่ออกมา ก็เป็นเพียงการคาดเดาที่เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า จะมีวิกฤติใหม่ๆ อะไร ผุดขึ้นมาแบบที่เราไม่ทันตั้งรับอีกหรือไม่ เป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลต้องมองสถานการณ์ให้ขาด เตรียมกระสุนรับมือไว้ให้ดี… อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีเห็นถึงความพร้อม ศักยภาพของไทย ในการเป็นศูนย์กลางการเดินทางระดับภูมิภาค โดยรัฐบาลจะสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเชื่อว่าจะเป็นอีกเครื่องยนต์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างก้าวกระโดด เพราะการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบิน นอกจากจะมีประโยชน์ในการสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้ว ยังต่อยอด ผลักดันความก้าวหน้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านอื่นอีกด้วย. ธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับเศรษฐกิจโตต่ำกว่าที่คาดไว้ ไทยยังเผชิญปัจจัยที่ไม่มั่นคงนักทั้งในและนอกประเทศ ทำให้ต้องลดดอกเบี้ยลงเหลือ 1.25% เมื่อต้นเดือน พ.ย.

ข่าวเศรษฐกิจไทย 2567 ล่าสุด
ข่าวเศรษฐกิจไทย 2567 ล่าสุด

Categories
มุมมองโลกการศึกษา

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตาม ว6 2561 สำนักงาน ก พ Ocsc

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

จึงได้เข้าไปมอบถุงยังชีพและเงิน 3,000 บาทต่อคน ทั้งยังทำงานร่วมกับผู้ปกครองด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจเรื่องความสำคัญทางการศึกษาของเด็กๆ เพื่อให้ผู้ปกครองตัดสินใจให้ลูกอยู่ในระบบการศึกษาต่อไปด้วยการช่วยเหลือประคับประคองจาก กสศ. เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุกระดับปฐมวัย ในโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ช่วงนี้เป็นช่วงเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2566 (วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567) ช่องทางออนไลน์เป็นอีกช่องทา…

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

Categories
เรื่องน่ารู้วงการกีฬา

ข้อมูลในหมวด พลังงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใหม่

ในกรณีของ Open Charge Point Protocol (OCPP) เรามีสิ่งที่ดีสำหรับเรา ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งเครือข่ายสถานีชาร์จขนาดใหญ่ และเจ้าของสถานีชาร์จสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วหากผู้ให้บริการเลิกกิจการหรือมีเหตุฉุกเฉิน ก็ได้ ราคาที่ต่ำกว่าทั่วกระดาน. ในสหรัฐอเมริกา, ในขณะที่อุตสาหกรรมไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซ คาดว่าจะมีมูลค่า $ eighty five พันล้านในปี 2013, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มีการคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่า $ 18 พันล้าน[92]. ตรงข้ามกับเครื่องปฏิกรณ์ mild water ในปัจจุบันที่ใช้ยูเรเนียม-235 (0.7% ของยูเรเนียมธรรมชาติทั้งหมด), เครื่องปฏิกรณ์แบบ Fast Breeder จะใช้ยูเรเนียม-238 (99.3% ของยูเรเนียมธรรมชาติทั้งหมด). มีการประเมินว่ามียูเรเนียม-238 มูลค่าถึงห้าพันล้านปีสำหรับใช้ใน โรงไฟฟ้าเหล่านี้[104]. ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่มุ่งสู่เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ตั้งไว้เป็นสำคัญ ผ่านการติดตามและการประเมินผลสำเร็จในแต่ละช่วงเวลา”.

ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใหม่
ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใหม่

เศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้​​านิวเคลียร์แห่งใหม่เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันเพราะมีหลายมุมมองที่แปลกแยกในหัวข้อนี้และเกี่ยวพันกับการลงทุนหลายพันล้านดอลล่าร์สำหรับทางเลือกของแหล่งพลังงาน. โรงไฟฟ้​​าพลังงานนิวเคลียร์มักจะมีค่าใช้จ่ายเงินทุนสูงสำหรับการสร้างโรงงาน แต่ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงที่ต่ำ. ดังนั้น เมื่อเทียบกับวิธีการผลิตไฟฟ้าอื่น ๆ จะขึ้นอยู่เป็นอย่างยิ่งกับสมมติฐานเกี่ยวกับระยะเวลาการก่อสร้างและการจัดหาเงินทุนสำหรับโรงงานนิวเคลียร์รวมทั้งค่าใช้จ่ายในอนาคตของเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานหมุนเวียนเช่นเดียวกับโซลูชั่นการจัดเก็บพลังงานสำหรับแหล่งพลังงานที่ไม่สม่ำเสมอ.

ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใหม่

ประมาณการค่าใช้จ่ายยังต้องพิจารณาถึงการรื้อถอนโรงงานและต้นทุนการเก็บรักษากากนิวเคลียร์. ในทางกลับกัน มาตรการที่จะบรรเทาภาวะโลกร้อนเช่นการเก็บภาษีคาร์บอนหรือการซื้อขายมลพิษคาร์บอนอาจให้ประโยชน์กับเศรษฐศาสตร์ของพลังงานนิวเคลียร์. ในช่วงปี Nineteen Seventies และ Nineteen Eighties การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ (ที่เกี่ยวข้องกับเวลาในการก่อสร้างที่ขยายออกไปส่วนใหญ่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและการดำเนินคดีความดันกลุ่ม)[52] และการลดลงของราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้โรงไฟฟ้​​าพลังงานนิวเคลียร์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในขณะนั้นมีความน่าสนใจน้อยลง. ในปี 1980s (สหรัฐ) และปี Nineties (ยุโรป), การไม่เจริญเติบโตของโหลดและการเปิดเสรีกระแสไฟฟ้ายังทำให้การเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตสำหรับโหลดพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มีใหม่ไม่น่าสนใจ. ต่อมาในปี 1954 ลูอิส สเตราส์ ประธานของคณะกรรมาธิการพลังงานปรมาณูสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น (AEC สหรัฐอเมริกา, บรรพบุรุษของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสหรัฐอเมริกาและกรมพลังงานสหรัฐ), พูดถึงไฟฟ้าในอนาคตว่าเป็นของ “ราคาถูกเกินกว่าที่จะคิดมิเตอร์”[41].

เมื่อปี 2013 โรงไฟฟ้าที่ Fukushima ยังคงมีกัมมันตรังสีที่สูง, ประมาณ a hundred and sixty,000 คนที่ถูกอพยพยังคงอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยชั่วคราว, และที่ดินบางส่วนจะไม่สามารถทำฟาร์มได้นานหลายศตวรรษ. การทำความสะอาดอาจต้องใช้เวลาถึง forty ปีหรือมากกว่านั้นและต้องใช้ค่าใช้จ่ายนับพันล้านดอลลาร์[79][80]. ยูเรเนียมประมาณว่ามีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกันกับดีบุกหรือเจอร์เมเนียมในเปลือกของโลก และมีประมาณ 40 เท่าที่จะพบได้บ่อยกว่าแร่เงิน[95]. ความจริงที่ว่ายูเรเนียมมีอยู่กระจัดกระจายอย่างมากทำให้เป็นปัญหา เพราะการทำเหมืองแร่ยูเรเนียมมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจก็ต่อเมื่อมันมีการรวมตัวที่เข้มข้นมาก.

ในเดือนพฤษภาคมปี 1979 ประชาชนราว 70,000 คนรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแคลิฟอร์เนียในขณะนั้น, เจอร์รี่ บราวน์, เข้าร่วมการเดินขบวนและการชุมนุมต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์ในกรุงวอชิงตันดีซี[64]. บางส่วนขององค์กรต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์เหล่านี้จะถูกรายงานว่ามีการพัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างมากในประเด็นการใช้พลังงานและการใช้พลังงานนิวเคลียร์[65]. ในปี 2011 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ผลิต 10% ของกระแสไฟฟ้าของโลก[83] ในปี 2007, IAEA รายงานว่า มีเครื่องปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ 439 เครื่องกำลังปฏิบัติงานในโลก[84] ใน 31 ประเทศ[4].

มากกว่าสองในสามของโรงไฟฟ้​​านิวเคลียร์ทั้งหมดที่ถูกสั่งซื้อหลังมกราคม 1970 ถูกยกเลิกในที่สุด[46]. ปัจจุบัน ของเสียส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้ที่สถานที่ตั้งของเครื่องปฏิกรณ์แต่ละแห่งและมีสถานที่กว่า 430 แห่งทั่วโลกที่วัสดุกัมมันตรังสียังคงมีการสะสมอย่างต่อเนื่อง. ผู้เชี่ยวชาญบางคนแนะนำว่าหลุมเก็บใต้ดินส่วนกลางที่มีการจัดการ, การป้องกันรักษา, และการเฝ้าดูอย่างดีจะช่วยได้อย่างมาก[138]. มี “ฉันทามติระหว่างประเทศเกี่ยวกับคำแนะนำในการจัดเก็บกากนิวเคลียร์ในหลุมเก็บลึกทางธรณีวิทยา”[139] ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของกากนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นธรรมชาติใน Oklo, ประเทศกาบอง, อายุ 2 พันล้านปี, ถูกอ้างว่าเป็น ” แหล่งที่มาของข้อมูลที่จำเป็นในวันนี้”[140][141]. หนึ่งในองค์กรแรกที่พัฒนาพลังงานนิวเคลียร์คือกองทัพเรือสหรัฐ, เพื่อวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนเรือดำน้ำและเรือบรรทุกเครื่องบิน. เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรก, USS Nautilus (SSN-571), ได้ออกสู่ทะเลในเดือนธันวาคม 1954[46].

สเตราส์อาจจะหมายถึงไฮโดรเจนฟิวชั่น[42], ซึ่งในเวลานั้นกำลังได้รับการพัฒนาอย่างลับ ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ’โครงการเชอร์วู้ด’, แต่คำพูดของสเตราส์ได้รับการตีความว่าเป็นสัญญาอันหนึ่งของพลังงานราคาถูกมากจากนิวเคลียร์ฟิชชัน. ตัว AEC ของสหรัฐเองได้ออกคำเบิกความที่ไกลความจริงมากขึ้นเกี่ยวกับนิวเคลียร์ฟิชชันต่อสภาคองเกรสสหรัฐเพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้น, ที่คาดว่า “ค่าใช้จ่ายสามารถทำให้ลดลงไป … [ที่] … ประมาณว่าเท่ากับค่าใช้จ่ายของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งเดิม .. “[43]. ความผิดหวังที่สำคัญจะพัฒนาต่อไปในภายหลังเมื่อโรงไฟฟ้​​านิวเคลียร์ใหม่ไม่ได้ให้พลังงานที่ “ถูกเกินกว่าที่จะคิดมิเตอร์”.

ในโปรแกรมพลังงานนิวเคลียร์สามขั้นตอนของอินเดียจะมีการใช้เชื้อเพลิง ทอเรียมในขั้นตอนที่สาม เนื่องจากมีทรัพยากรทอเรียมสำรองอยู่มากมายแต่มียูเรเนียมน้อย. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 1954 โรงไฟฟ้​​านิวเคลียร์ Obninsk ของสหภาพโซเวียตเป็นโรงไฟฟ้​​านิวเคลียร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งแรกของโลกสำหรับกริด (ไฟฟ้า), และผลิตพลังงานไฟฟ้าประมาณ 5 เมกะวัตต์[39][40]. ความเป็นไปได้อีกทางหนึ่งก็คือ การใช้ทอเรียมในเครื่องปฏิกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทอเรียม (แทนที่จะผสมทอเรียมด้วยยูเรเนียมและพลูโตเนียม (เช่นในเครื่องปฏิกรณ์ที่กำลังใช้งานอยู่). เชื้อเพลิงทอเรียมที่ใช้แล้วยังคงมีกัมมันตรังสีเพียงไม่กี่ร้อยปีแทนที่จะเป็นนับหมื่นปี[128]. รัฐบาลของโอบามาไม่อนุญาตให้ทำการนำกลับไปเข้ากระบวนการใหม่ของกากนิวเคลียร์โดยอ้างความกังวลในการขยายการใช้นิวเคลียร์[147]. ในสหรัฐอเมริกา เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้วในขณะนี้ทั้งหมดถือว่าเป็นของเสีย[148].

ราคาของพลังงานที่ใส่เข้าไปและค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมของทุกโรงไฟฟ้​​านิวเคลียร์ยังคงต่อเนื่องเป็นเวลานานหลังจากสิ่งอำนวยความสะดวกเสร็จสิ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีประโยชน์สุดท้าย. กระบวนการนี​​้เป็นกระบวนการที่มีราคาแพงมาก, ใช้เวลานาน, อันตรายสำหรับคนงาน, เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, และนำเสนอโอกาสใหม่สำหรับความผิดพลาดของมนุษย์, อุบัติเหตุหรือการก่อวินาศกรรม[181]. หลังจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ Fukushima Daiichi ในปี 2011 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในการดำเนินงานปัจจุบันและในการก่อสร้างโรงไฟฟ้​​าพลังงานนิวเคลียร์แห่งใหม่, เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการจัดการเชื้อเพลิงใช้แล้วบนสถานที่ตั้งและการออกแบบที่ถูกยกระดับสำหรับภัยคุกคามขั้นพื้นฐานมากมาย[156].

ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใหม่

นี่รวมทั้งอุบัติเหตุของเครื่องปฏิกรณ์ในเรือดำน้ำโซเวียต K-19 ในปี 1961 ซึ่งส่งผลให้มีการเสียชีวิต eight รายและมากกว่า 30 รายสัมผ้สกับรังสีเกินขนาด[47]. อุบัติเหตุเครื่องปฏิกรณ์เรือดำน้ำโซเวียต K-27 ในปี 1968 ส่งผลให้บาดเจ็บสาหัส 9 รายและ 83 รายได้รับบาดเจ็บอื่น ๆ[48]. อุบัติเหตุนิวเคลียร์และรังสีหลายครั้งมีความเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเรือดำน้ำนิวเคลียร์[49][48].

ในประเทศที่มีพลังงานนิวเคลียร์, กากกัมมันตรังสีประกอบด้วยของเสียที่เป็นพิษน้อยกว่า 1% ของของเสียที่เป็นพิษในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม, ซึ่งส่วนมากยังคงเป็นอันตรายเป็นเวลานาน[133]. โดยรวมแล้ว พลังงานนิวเคลียร์ผลิตวัสดุของเสียน้อยโดยปริมาตรกว่าโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิล[134]. โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่เผาถ่านหินมีข้อสังเกตในการผลิตเถ้าที่เป็นพิษและกัมมันตภาพรังสีอย่างอ่อนจำนวนมาก เนื่องจากถ่านหินมีการสะสมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในโลหะและวัสดุกัมมันตรังสีอย่างอ่อน[135].

ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใหม่

พวก actinides (ยูเรเนียม, พลูโตเนียม และ คูเรียม) มีความรับผิดชอบสำหรับกลุ่มของกัมมันตภาพรังสีในระยะยาว, ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์ฟิชชันมีความรับผิดชอบในกลุ่มของกัมมันตภาพรังสีระยะสั้น[114]. ในฝรั่งเศส, ระหว่างปี 1975 ถึง 1977, ประชาชนราว 175,000 คนออกมาประท้วงต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์ในการเดินขบวนสิบครั้ง[63]. ในเยอรมนีตะวันตก, ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ปี 1975 ถึงเดือนเมษายน 1979, ประชาชนราว 280,000 คนเข้าร่วมในการเดินขบวนเจ็ดครั้งที่สถานที่ติดตั้งนิวเคลียร์. ในผลพวงของอุบัติเหตุที่เกาะทรีไมล์ในปี 1979, ประชาชนราว one hundred twenty,000 คนเข้าร่วมการเดินขบวนต่อต้านพลังงานนิวเคลียร์ในกรุงบอนน์[63].

ในตอนท้ายของปี Nineteen Seventies มันก็เป็นที่ชัดเจนว่าพลังงานนิวเคลียร์เกือบจะไม่เติบโตอย่างมากเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อว่าเป็นอย่างนั้น. ในที่สุด คำสั่งซื้อกว่า 120 เครื่องปฏิกรณ์ในสหรัฐอเมริกาถูกยกเลิกอย่างสิ้นเชิง[67] และการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ใหม่ ๆ ต้องหยุดชะงัก. เรื่องในหน้าปกหนังสือ”Forbes magazine”ออกเมื่อวันที่ eleven กุมภาพันธ์ 1985 แสดงความคิดเห็นในความล้มเหลวโดยรวมของโครงการพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐ, กล่าวว่ามัน “อยู่ในอันดับภัยพิบัติที่บริหารได้ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ธุรกิจ”[68].

โครงการถูกยกเลิกไปในปี 1975 และการประสบความสำเร็จในการต่อต้านนิวเคลียร์ที่ Wyhl เป็นแรงบันดาลใจให้มีการคัดค้านพลังงานนิวเคลียร์ในส่วนอื่น ๆ ของยุโรปและอเมริกาเหนือ[58][59]. เมื่อกลางปี 1970s การเคลื่อนไหวต่อต้านนิวเคลียร์ได้ทำเกินกว่าการประท้วงและการเมืองในประเทศเพื่อให้ได้รับความสนใจและมีอิทธิพลมากขึ้น, และพลังงานนิวเคลียร์กลายเป็นประเด็นของการประท้วงของประชาชนที่สำคัญ[60]. แม้ว่าจะไม่มีองค์กรประสานงานเป็นหนึ่งเดียว, และไม่ได้มีเป้าหมายที่แน่นอน, ความพยายามของการเคลื่อนไหวไ​​ด้รับการความสนใจอย่างมาก[61]. ในบางประเทศ ความขัดแย้งเรื่องไฟฟ้​​านิวเคลียร์ “ได้มาถึงความรุนแรงที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของการถกเถียงทางเทคโนโลยี”[62]. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของพลังงานนิวเคลียร์จะต้องคำนึงถึงผู้ที่แบกรับความเสี่ยงของความไม่แน่นอนในอนาคต. นอกจากนี้ เนื่องจากความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์มีมาก, ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของความรับผิดการประกันภัยทั่วไปจะถูกจำกัด/ตัดยอดจากรัฐบาล, ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของสหรัฐได้สรุปว่าประกอบด้วยเงินอุดหนุนอย่างมีนัยสำคัญ[154].

ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใหม่

วิกฤตการณ์น้ำมันในปี 1973 มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญในประเทศฝรั่งเศสและญี่ปุ่น, ซึ่งได้พึ่งพาน้ำมันมากขึ้นในการผลิตไฟฟ้าตลอดมา (39%[53] และ 73% ตามลำดับ) จึงตัดสินใจที่จะลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์[54]. อีกทางเลือกหนึ่งของเครื่องปฏิกรณ์แบบ Breeder เร็วก็คือ เครื่องปฏิกรณ์แบบ Breeder ความร้อนที่ใช้ยูเรเนียม-233 จากทอเรียมเป็นเชื้อเพลิงฟิชชันใน thorium gas cycle. ทอเรียมพบได้บ่อยประมาณ 3.5 เท่าของยูเรเนียมในเปลือกของโลก และมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน. สารนี้จะขยายฐานทรัพยากรที่สามารถทำปฏิกิริยาฟิชชันในทางปฏิบัติได้โดยรวมถึง 450%[113].

แต่อย่างไรก็ตาม หลายประเทศในขณะนี้ได้หยุดการดำเนินงานอันเนื่องมาจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ที่ฟูกูชิมะ ในขณะที่พวกเขามีการประเมินในด้านความปลอดภัย. ในปี การผลิตพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลกลดลง four.3 % เป็นการลดลง ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์, ตามหลังการลดลงอย่างรวดเร็วในญี่ปุ่น(-44.3%) และ เยอรมนี (-23.2%)[85]. หลังจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ Fukushima ที่ญี่ปุ่นในปี 2011 เจ้าหน้าที่ปิด 54 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าหากญี่ปุ่นไม่เคยนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้, อุบัติเหตุและมลพิษจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือแก๊สอาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตมากกว่านี้[164].

แต่กระนั้น ทรัพยากรยูเรเนียมของโลกที่วัดได้ในปัจจุบัน, ที่สามารถผลิตออกมาได้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจในราคา 130 USD/กก., จะมีพอให้ใช้ได้ระหว่าง 70 ถึง 100 ปี[96][97][98]. กำลังการผลิตนิวเคลียร์ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขั้นต้น, โดยเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 1 กิกะวัตต์ (GW) ใน 1960 เป็น a hundred GW ในปี Nineteen Seventies และ 300 GW ในปลายปี 1980s. ตั้งแต่ปลายปี Eighties กำลังการผลิตทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นช้าลงอย่างมาก, คือมีเพียง 366 GW ในปี 2005. ระหว่างราวปี 1970 และปี 1990, มากกว่า 50 GW ของกำลังการผลิตอยู่ระหว่างการก่อสร้าง (สูงสุดมากกว่า one hundred fifty GW ในช่วงปลายยุค 70s และช่วงต้นยุค 80s), ในปี 2005, ประมาณ 25 GW ของกำลังการผลิตใหม่มีการวางแผน.

เรือทหารจำนวนมากและเรือพลเรือนบางลำ (เช่น เรือตัดน้ำแข็งบางลำ) ใช้การขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์[93]. มีเครื่องปฏิกรณ์ 33 ชุดเป็นของสหภาพโซเวียต, RORSAT และอีกหนึ่งชุดเป็นของสหรัฐ, SNAP-10A. Porsche Taycan รุ่น RWD ขับเคลื่อนล้อหลัง เลือกได้ทั้งขุมพลัง 326 แรงม้า และ 380 แรงม้า อัตราเร่ง กม./ชม.

ของ Porsche Taycan สามารถทำได้ในเวลา 5.four วินาที (โหมด Launch Control) และทำความเร็วสูงสุดได้ 230 กม./ชม. เปิดเส้นทางที่ KBTG กำลังทรานสฟอร์มตัวเองสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีระดับภูมิภาคแบบเต็มตัว และปักหมุดจะเป็นองค์กรระดับโลกภายใน three ปี ผ่าน AI Ecosystem ที่วางรากฐานไว้อย่างรอบด้าน ภายใ… แพ็คเกจเต็มรูปแบบเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ทั้งสองแตกต่างกัน OCP ย่อมาจาก “open-source, community-driven, platform-independent, integrated-charge-station” ซึ่งทำงานได้อย่างสมบูรณ์และมีโมดูลทั้งหมดที่จำเป็นในการเรียกใช้สถานีชาร์จ เช่น คนขับ สถานี รายงาน การวิเคราะห์ และอื่นๆ . จับตาอนาคตของการเดินทางในเมืองใหญ่ รถบินได้จะเป็นทางออกสำหรับปัญหารถติดหรือไม่ Tech for Biz Episode นี้จะพาไปหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน…

การคัดค้านพลังงานนิวเคลียร์ในท้องถิ่นบางแห่งเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 1960s[55], และในปลายปี 1960s สมาชิกบางคนของชุมชนวิทยาศาสตร์เริ่มแสดงออกถึงความกังวลของพวกเขา[56]. ความกังวลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุนิวเคลียร์, การขยายการใช้นิวเคลียร์, ค่าใช้จ่ายสูงของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์, การก่อการร้ายนิวเคลียร์และการกำจัดกากกัมมันตรังสี[57]. ในช่วงต้น 1970S, มีการประท้วงขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้​​านิวเคลียร์ที่ถูกนำเสนอใน Wyhl, เยอรมนี.

พลังงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการรื้อถอนจะมีมากถึง 50% มากกว่าพลังงานที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างมันขึ้นมา. ในกรณีส่วนใหญ่ ขั้นตอนการรื้อถอนมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปจนถึง 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ. การรื้อถอนที่สถานที่ติดตั้งนิวเคลียร์ที่เคยประสบอุบัติเหตุร้ายแรงมีราคาแพงที่สุดและใช้เวลานานที่สุด. ในสหรัฐอเมริกามี 13 เครื่องปฏิกรณ์ที่มีการปิดตัวลงอย่างถาวรและอยู่ในบางขั้นตอนของการรื้อถอน, และไม่มีเครื่องไหนเลยที่เสร็จสิ้นกระบวนเรียบร้อยแล้ว[181]. ของเสียที่สำคัญที่สุดจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์คือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ใช้แล้ว. มันประกอบด้วยยูเรเนียมที่ไม่แปรเปลี่ยนเป็นหลัก เช่นเดียวกับปริมาณที่มีนัยสำคัญของ actinides ที่เป็น transuranic (ส่วนใหญ่เป็นพลูโตเนียมและคูเรียม).

การฟื้นตัวของความสนใจในพลังงานนิวเคลียร์อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายทั่วโลกของการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและเทคโนโลยีการนำกลับไปเข้ากระบวนการใหม่ของเชื้อเพลิงใช้แล้วซึ่งมีความเสี่ยงที่เห็นได้ชัดของการขยายเพราะเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถผลิตวัสดุที่ทำปฏิกิริยาฟิชชันได้ง่ายที่ใช้งานได้โดยตรงในอาวุธนิวเคลียร์[170]. การคัดค้านในไอร์แลนด์และโปแลนด์ได้ป้องกันโครงการนิวเคลียร์ที่นั่น, ในขณะที่ออสเตรีย (1978), สวีเดน (1980) และอิตาลี (1987) (ได้รับอิทธิพลจากเชอร์โนบิล) ได้ลงคะแนนในประชามติที่จะต่อต้านหรือรื้อถอนพลังงานนิวเคลียร์. ในเดือนกรกฎาคม 2009, รัฐสภาอิตาลีผ่านกฎหมายที่ยกเลิกผลของการลงประชามติก่อนหน้านี้และได้อนุญาตให้เริ่มต้นทันทีของโครงการนิวเคลียร์ของอิตาลี[71]. หลังจากภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ, ได้มีประกาศพักชำระหนี้เป็นเวลาหนึ่งปีสำหรับการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์[72] ตามด้วยการลงประชามติที่กว่า 94% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ออกมาใช้สิทธิ์ 57%) ปฏิเสธแผนการสำหรับพลังงานนิวเคลียร์ใหม่[73]. ไม่เหมือนกับอุบัติเหตุที่เกาะทรีไมล์, อุบัติเหตุที่ร้ายแรงมากที่เชอร์โนบิลไม่ได้เพิ่มกฎระเบียบที่มีผลกระทบต่อเครื่องปฏิกรณ์ของประเทศตะวันตกเนื่องจากเครื่องปฏิกรณ์เชอร์โนบิลมีการออกแบบแบบ RBMK ที่มีปัญหาในการใช้เฉพาะในสหภาพโซเวียตเท่านั้น, ตัวอย่างเช่นการขาดอาคารเก็บกัก “ที่แข็งแกร่ง”[69]. อย่างไรก็ตาม ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเครื่องปฏิกรณ์ทั้งสองอย่าง (ใช้ยูเรเนียมสมรรถนะสูงที่ปลอดภัยกว่า) และในระบบควบคุม (ป้องกันการปิดระบบความปลอดภัย), ท่ามกลางสิ่งอื่น ๆ, เพื่อลดความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุที่ซ้ำกัน[70].

Categories
ข่าวอัปเดตวงการแฟชั่น

Meta Quest Three แว่น Vr เล่นได้ไม่ต้องต่อคอม ตัวเล็กลงแต่แรงขึ้นกว่าเดิม 2 เท่า เพิ่มฟีเจอร์ Combined Actuality

อาหารตามสั่งใกล้ฉัน

เรามีโปรโมชั่นเเละข้อเสนอสุดพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดตลอดเวลา ทั้งบนแอร์เอเชียฟู๊ด และแอร์เอเชียซุปเปอร์แอพ.

อาหารตามสั่งใกล้ฉัน
อาหารตามสั่งใกล้ฉัน
อาหารตามสั่งใกล้ฉัน

Categories
ติดตามสถานการณ์ตลาดหุ้น

แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนกันยายน ปี 2566 และไตรมาสที่ 3 ปี 2566

ข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ

Investing.com – CPI ของจีนขยายตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมกราคม เนื่องจากช่วงวันหยุดปีใหม่กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างจำกัด… Investing.com – การส่งออกของญี่ปุ่นขยายตัวเกินคาดในเดือนมกราคม หลังได้แรงหนุนจากความต้องการรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศที่ดีขึ้น… InfoQuest – ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันศุกร์ (1 มี.ค.) ตามทิศทางตลาดหุ้นทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนขานรับการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอลงในสหรัฐ… Investing.com – การส่งออกที่สำคัญที่ไม่ใช่น้ำมันของสิงคโปร์ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมกราคม หลังได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้… Investing.com – กิจกรรมภาคการผลิตของจีนหดตัวตามที่คาดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ หลังได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วงวันหยุดตรุษจีน… InfoQuest – สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ (1 มี.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลงทั้งนี้…

ข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ

InfoQuest – ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพุ่งขึ้นกว่า 2% ทะลุระดับ eighty ดอลลาร์ หลังมีรายงานว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส… InfoQuest – ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์ (1 มี.ค.) แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย… InfoQuest – สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ (1 มี.ค.) หลังมีรายงานว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส… InfoQuest – ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (1 มี.ค.) หลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนแอเกินคาด…

ข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ
ข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ

InfoQuest – สมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า ราคาทองในประเทศเช้านี้ปรับตัวสูงขึ้นจากวานนี้บาททองคำละ four hundred ตามสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลก โดยเปิดตลาดเมื่อเวลา 09.09 น. InfoQuest – สมาคมค้าทองคำ เปิดเผยว่า ราคาทองในประเทศเช้านี้ปรับตัวสูงขึ้นจากวานนี้บาททองคำละ 400 ตามสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลก… Investing.com – ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่สี่ของปี 2023 โดยได้แรงหนุนจากส่วนลดที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุด…

ข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ

Categories
ข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษา

สยามวาไรตี้ เว็บไซต์ ข่าวบันเทิง

สาระบันเทิงเอเชีย

– ผีตาโขน (เทศกาล) ชื่อเรื่อง “หน้ากาก” เรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่ง อ้น และ มิ้ม ที่เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต ด้วยโรคมะเร็งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ มิ้มจึงขอให้อ้นคนรักของเธอเดินทางไปที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อร่วมประกวดทำหน้ากากผีตาโขน และคลี่คลายเรื่องราวบางอย่างที่ติดอยู่ในใจ และต้องการที่จะปลดล็อกมาโดยตลอด การเดินทางไปด่านซ้ายในครั้งนี้ จะช่วยช่วยคลายปมในใจที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้หน้ากากของพวกเขาได้อย่างไร ติดตามชม วันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 20.15 น. โรม บุนนาค (2551) เขียนหนังสือ “แวดวงบันเทิงเมื่อวันวาน” กล่าวถึงประวัติการรายงานข่าวบันเทิงในไทยว่า ในอดีตย้อนไปราว พ.ศ.2488 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว มีดาราเพียงไม่กี่คน ส่วนใหญ่มาจากเวทีละคร ศาลาเฉลิมไทย ศาลาเฉลิมนคร ที่มีคณะศิวารมย์, เทพศิลป์ และอัศวินการละคร ผู้สร้างภาพยนตร์ก็มีไม่กี่ราย เริ่มถ่ายทำในระบบ 16 มม. เว็บไซต์ข่าว เนื้อหาสาระ บันเทิง ติดตามทุกกระแสที่นิยม อัพเดทให้ท่านสมาชิกได้อ่าน 24ชม.

สาระบันเทิงเอเชีย
สาระบันเทิงเอเชีย

– ผัดไทย (วัฒนธรรมอาหาร) ชื่อเรื่อง “ผัดไทย สูตรลับลิขิตฝัน” ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผลิตละครสั้นและเผยแพร่ผ่านช่องทางโทรทัศน์และออนไลน์ เป็นเรื่องราวของ เส้นจันท์ เชฟมือใหม่ที่ตัดสินใจลงแข่งศึกทำอาหาร จึงงัดจานเด็ดอย่างผัดไทยหวังคว้าแชมป์ แต่แม่กลับไม่ปลื้มเพราะความหลังที่ฝังใจ แต่แล้วปาฏิหาริย์บางอย่างได้พาเธอย้อนเวลาหาอดีต เพื่อค้นพบสูตรลับและความหมายของรสชาติเหนือกาลเวลา หล่อหลอมรสชาติที่เป็นตัวเราในวันนี้ ติดตามชม วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 20.15 น. 2.EV-Transformation การส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้ อว. ปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานในสังกัด อว. เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของยานยนต์ที่ใช้งานของหน่วยงานภายในระยะเวลา 5 ปี และจัดทำระบบต้นแบบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของกระทรวง อว. เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของ Green campus โดยมอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นของกระทรวง อว. 26 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ 2023 รอบสุดท้าย ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เมื่อคืนวันที่ 25 ม.ค.sixty seven เกมนัดที่ 3 ในกลุ่มเอฟ ระหว่างทีมชาติไทย อันดับ 113 ของโลก พบกับ ซาอุดีอาระเบีย อันดับ fifty six ของโลก ผลปรากฏว่า ทีมชาติไทย เสมอ ซาอุดีอาระเบีย 0-0 จบอันดับ 2 ของกลุ่มเอฟ เข้ารอบ 16 ทีม ไปพบกับ อุซเบกิซสถาน ในวันที่ 30 ม.ค.67 เวลา 18.00 น.

สาระบันเทิงเอเชีย

ขณะที่วิ่ง a hundred เมตรหญิง ลุ้น ศุภานิช พูลเกิด และ อธิชา เพ็ชรกุล คัดเลือกในรอบรองชนะเลิศ เวลา 18.30 น. โตแล้วอยากหลุดออกจากกรอบเต็มๆ สำหรับสาวเดียร์น่า ฟลีโป นางเอกสาวลูกครึ่งไทย-ฝรั่งเศส ตัดสินใจผันตัว… แฟนเพลงสุดช็อก 4NOLOGUE ประกาศสิ้นสุดสัญญาศิลปินยกค่าย จากนี้ขอรับผิดชอบดูแลงานจนสำเร็จเรียบร้อ… สาว ปราง-กัญญ์ณรัณ ไปเที่ยวทะเลหัวหิน โพสต์ภาพอวดความเซ็กซี่แบบรัวๆ นอกจากคนไปด้วยจะไม่ห้ามแล้… ช่อง 7HD เปิดโผละครหลังข่าวภาคค่ำ ค่ายมงคลดีฯ พร้อมลุยเดินหน้าถ่ายทำ “ลวง” จับคู่เคมีใหม่พระนางสุดฮอ… นที (ก้าวหน้า กิตติภัทร) เด็กหนุ่มวัย 27 กำลังตามหาความฝันที่อยากจะเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์ เขาได้ชวน ภารด…

รู้สึกเสมือนการล่วงกาลผ่านไปของ “รอยเท้าทวีวิญญ์–37 ปีอัสนี&วสันต์” เพิ่งผ่านพ้นเฉลิมฉลองเมื่อ 29–3… ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ไม่ขอทน โพสต์คลิปแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมความมักง่ายของคนที่สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุห… น้ำตาท่วมจอ..ชาวเน็ตเมนต์อุตส่าห์เชียร์ อีแจอุคกับนางเอกคนดัง ที่ไหนได้… สั่งรื้อบันไดรุกที่สาธารณะ ใน 3 วัน หมอลั่นถ้าชนะจะมอบเงินให้..

สาระบันเทิงเอเชีย

นอกจากนี้ กรีฑา ยังมีให้ลุ้นในประเภทลาน กิตติพงศ์ บุญมาวัน แข่งขันขว้างค้อนชาย เวลา 18.00 น. จากนั้น ภาสพงษ์ อ่ำสำอาง และ กสินภพ ชมชะมัด ชิงชัยกระโดดค้ำถ่อชาย เวลา 18.05 น. กีฬาเอเชียนเกมส์อื่นที่น่าสนใจ มวยสากล ชกรอบ sixteen คน และรอบก่อนรองชนะเลิศ เวลา thirteen.00 น., บาสเกตบอล 5 คน ทีมชาย รอบแรก ไทย พบ บาห์เรน เวลา sixteen.30 น. ผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้แฮชแท็ก “บอลไทย” ขึ้นเทรนด์ X โดยแฟนบอลต่างยินดีและแสดงความเห็นมากมาย เช่น… ส่วนกรีฑา แฟนกีฬาห้ามกะพริบตา ต้องจับจ้องไปที่วิ่ง 100 เมตรชาย “เทพบิว” ภูริพล บุญสอน ดาวรุ่งความหวังของไทย และ “ต้า” สรอรรถ ดาบบัง ลงสนาม ซึ่งจะมีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ เวลา 18.15 น.

Categories
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิต

7 เทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ สร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการอสังหา ฯ ไทย

ข้อมูลใหม่วงการเทคโนโลยี

ไม่เพียงแต่วงการทำงานเท่านั้นที่ประชาชนต้องเตรียมปรับตัวเพิ่มทักษะเพื่อรองรับการทำงานหลังโควิด-19 วงการศึกษาไทยก็ต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ในครั้งหน้า สอวช. จะพาไปถอดบทเรียนการศึกษาไทยกันบ้างว่าต้องปรับตัวอย่างไรให้สามารถขยับเท่าทันโลกได้ รอติดตามข้อมูลที่น่าสนใจได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ สอวช. มีการใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือให้บริการเว็บไซต์ รวมทั้งมีการใช้คุกกี้อื่น (อาทิ คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การประเมินผลใช้งานและการโฆษณา) เพื่อช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือการให้บริการเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น โดยหากท่านคลิก “ยอมรับการใช้งานคุกกี้ทุกประเภท” ถือว่าท่านยอมรับการใช้งานคุกกี้อื่นนอกจากคุกกี้ที่จำเป็นด้วย ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ของ ธปท.

ข้อมูลใหม่วงการเทคโนโลยี
ข้อมูลใหม่วงการเทคโนโลยี

เปิด 10 อันดับ บทความ Talka ในปี 2023 ที่คนเปิดอ่านมากที่สุด! มีเรื่องอะไรบ้างมาติดตามกันได้เลยครับ….. ส่อง 20 อาชีพ ฟรีแลนซ์ ทำแล้วรุ่ง ไม่ว่าคุณจะเชี่ยวชาญเทคโนโลยี การออกแบบ หรือการเขียน และ อื่นๆ มีงานอิสระที่ตอบโจทย์ชีวิต รอคุณอยู่หลายงานครับ…..

ข้อมูลใหม่วงการเทคโนโลยี

การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะกระทำไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านขอให้ดำเนินการเท่านั้น สบค.อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากหน่วยงานอื่น มารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กฎหมายที่อยู่ในการกำกับดูแลของ สบค. ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย. ผลการสำรวจโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย ปี 2564, ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) สสส. Pantone คือระบบจับคู่สีมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีบทบาทในการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความแม่นยำของสีสันทั่วโลก….. หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆ ยุคนี้แบรนด์ที่สื่อสารซอฟต์พาวเวอร์ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมกุมความได้เปรียบ! นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สบค.) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านซึ่งได้แวะเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ ของ สบค.

จับตาอนาคตของการเดินทางในเมืองใหญ่ รถบินได้จะเป็นทางออกสำหรับปัญหารถติดหรือไม่ Tech for Biz Episode นี้จะพาไปหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน… ทุกวันนี้ โฆษณา ไวรัล หรือ Viral Advertising ได้กลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่สำคัญในปัจจุบันที่ช่วยขับเคลื่อนแบรนด์ต่างๆ ให้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อนำหน้าคู่แข่ง….. เปิดเส้นทางที่ KBTG กำลังทรานสฟอร์มตัวเองสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีระดับภูมิภาคแบบเต็มตัว และปักหมุดจะเป็นองค์กรระดับโลกภายใน 3 ปี ผ่าน AI Ecosystem ที่วางรากฐานไว้อย่างรอบด้าน ภายใ… สํานักงานสถิติแห่งชาติ. สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 4) 2564.

ข้อมูลใหม่วงการเทคโนโลยี

Marketing Strategy (กลยุทธ์การตลาด) Marketing Plan (แผนการตลาด) ยุทธวิธีทางการตลาด (Marketing Tactic) เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ใครสงสัยบ้าง? Personalized Marketing ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่จะมีการพัฒนาไปอีกขั้นในปี 2024 ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AI และ Machine Learning….. คอนเทนต์สาย สัตว์เลี้ยง นับวันจะยิ่งได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครีเอเตอร์ที่มีใจรักสัตว์ได้ไม่น้อย….. โดยความพร้อมของเทคโนโลยี 5G นี้ ประเมินจากหลายปัจจัย เช่น จัดสรรคลื่นความถี่ฯ การสนับสนุนจากรัฐบาล และนโยบายรัฐ เป็นต้น … © 2020 TIC – ศูนย์รวมนวัตกรรมคนไทยเพื่อคนไทย by Thai innovation TIC.

Categories
ครัวสร้างสรรค์

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ ศ 2540 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง

[2] กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย, สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, มีนาคม 2561, หน้า 32. กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย, สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, มีนาคม 2561, หน้า 32. สำนักกรรมาธิการ 2. รายงานของคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาศึกษาเรื่องร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เดินทางมาประชุม ครม. นัดสุดท้ายของปี 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. เล่ม 134 ตอนที่ forty ก. กลุ่มที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. ครั้งที่สอง ซักฟอกนายกฯ และรัฐมนตรีรวม 6 คน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-3 ก.ย.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง

ครั้งแรก ซักฟอกนายกฯ และรัฐมนตรีรวม 10 คน ระหว่างวันที่ ก.พ.