Categories
ข่าวสตาร์ทอัพและนวัตกรรม

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใหม่

เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่! Banpu มีมติแต่งตั้ง สินนท์ ว่องกุศลกิจ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 เผยปี sixty six กำไรสุทธ… Universal Studios ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเตรียมจ้างพนักงานอายุ 60 ปีขึ้นไป มาทำงานที่สวนสนุก เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในประเทศ สวนทางกับ Disneyland ที่มีแผนเตรียมใช้ AI แทนคน… ยืนยง มาดี, อดิพงศ์ หันภาพ. พลังงานธรรมชาติจาก… กังหัน น้ำ ลม ผลิตไฟฟ้าใช้เองตามพระราชดำริ.

ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใหม่

(พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพมหานคร. บุ๊คเซ็นเตอร์. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. คู่มือความรู้ด้านพลังงานไฮโดรเจน.

ข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานใหม่

ระบบโซลาร์เซลล์ และพลังงานที่ผลิตได้เอง. คอร์ฟังก์ชั่น. รูปที่ 25 โครงการสำคัญภายใต้กลยุทธ์ Source Transformation ของ กฟผ. Samsung บุกตลาดลูกค้าองค์กรด้วย “Galaxy for Work” ครั้งแรกของไลน์อัพผลิตภัณฑ์ครบครัน…